PARASOL OCHRONY PRAWNEJ ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINY

BASIC COMFORT VIP
ROCZNA CENA PAKIETU od 99 zł/mc od 225 zł/mc od 459 zł/mc
 Opieka telefoniczna +  +  +
 Opiniowanie bieżące  +  +
PRAWO CYWILNE
 Rękojma  +  +
 Gwarancja  +  +
 Umowy z deweloperami   +  +
 Roszczenia umów o dzieło   +  +
 Roszczenia z um. najmu, dzierżaw   +  +
 Pożyczki, kredyty   +  +
 Kontrakty menadżerskie  +  +
Umowy ubezpieczenia  +  +
 Zachowek  +  +
 Stwierdzenie nabycia spadku  +  +
 Przyjęcie/odrzucenie spadku  +  +
 Z bezpodstawnego wzbogacenia  +
 Roszczenia robót budowlanych  +
 Prawo lokalowe  +
 Umowy pośrednictwa  +
 Umowa zlecenie  +  +
 Ugody  +  +
 Odpowiedzialność za długi spadkowe  +  +
 Patenty/wynalazki  +  +
 Odszkodowanie/zadośćuczynienie przeciwko ubezpieczycielowi  Honorarium 25% Honorarium 22% Honorarium 18%
 Wypadki komunikacyjne  +  +  +
 Uszkodzenia pojazdów   +  +
 Szkody na nieruchomości   +  +
 Wypadki na chodniku   +  +
 Wypadki w pracy   +  +
 Wypadki rolnicze   +  +
 Błędy medyczne   +  +
 Ubezpieczenia NNW  +
 Odszkodowanie/zadośćuczynienie przeciwko osobie fizyczne honorarium 25%
PRAWO KARNE
 Wykroczenia drogowe  +  +
 Pokrzywdzony w postępowaniu karnym/wykroczeniowym  +  +
 Ustalenie istnienia umowy  +
 Sprostowanie świadectwa  +
 Odprawy  +
 Karta nauczyciela  +
 Wnioski o interpretacje  +
 Ustalenie zwolnień podatkowych  +
 Rozwody
 Separacje
 Unieważnienie małżeństwa cywilnego
 Unieważnienie małżeństwa kościelnego
 Podział majątku
 Alimenty
 Ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa
 Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny
 Zasiedzenie
 Skarga Pauliańska
 Nieważność testamentu
 Wady oświadczenia woli
 Postępowanie karno-skarbowe
 Postępowanie administracyjne
 Naruszenie dóbr osobistych*
 Służebności
 Przestępstwa nieumyślne
 Klauzule niedozwolone z umów
 Upadłość konsumencka

Ceny podane są cenami brutto zawierającymi podatek VAT w wysokości aktualnie obowiązującej.

to-top