PARASOL OCHRONY PRAWNEJ DLA FIRM i PRZEDSIĘBIORCÓW

FIRMA BASIC COMFORT VIP
ROCZNA CENA PAKIETU od 150 zł/mc od 300 zł/mc od 600 zł/mc
 Opieka telefoniczna +  +  +
 Opiniowanie bieżące z analizą umów handlowych  +  +
 Monitoring płatności* (ilość faktur)  +  +
 Windykacja należności  +  +
 Rejestracja spółek  +  +
 Zmiana w KRS  +
 Pisemne opinie prawne  +
 Umowy  +
 Odszkodowanie/zadośćuczynienie przeciwko ubezpieczycielowi  Honorarium 20%  Honorarium 18%  Honorarium 15%
 Wypadki komunikacyjne  +  +  +
 Uszkodzenia pojazdów  +  +
 Szkody nieruchomości  +  +
 Wypadki w pracy  +  +
 Wypadki rolnicze  +  +
 Odszkodowania dotyczące majątku firmy  +
 Odszkodowanie/zadośćuczynienie przeciwko osobie fizycznej  + (honorarium 25%)
 Spory reklamacyjne  +  +
 Spory z usług świadczonych na rzecz firmy (media, porządkowe)  +  +
 Spory z umów ubezpieczenia nieruchomości  +  +
 Najem/dzierżawa nieruchomości  +  +
 Umowa agencyjna  +  +
 Umowa leasingowa  +  +
 Kontrakty menadżerskie  +
 Ochrona prawna pracodawcy  +
 Spory związane z roszczeniami pracowników  +
 Spory związane z PIP, PIS, PIH  +
 Prawo lokalowe  +
 Postępowanie upadłościowe  +
 OPCJE PROMOCYJNE PAKIETU  10% ZNIŻKI  20% ZNIŻKI  30% ZNIŻKI
 Reprezentacja przed organem podatkowym
 Reprezentacja przed administracją publiczną
 Reprezentacja przez Inspekcją Pracy
 Postępowanie karno-skarbowe

Ceny podane są cenami NETTO, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości aktualnie obowiązującej.

to-top