20 sty

8 korzyści płynących ze stałej obsługi prawnej firmy

outsourcing usług prawnych rzeszów
(0)

Outsourcing usług prawnych polega na powierzeniu świadczenia kompleksowych usług prawnych zewnętrznym firmom outsourcingowym, zatrudniającym prawników różnych specjalności. Outsourcing jest stale rosnącym trendem rynku usług prawniczych, a korzystanie ze stałej, profesjonalnej reprezentacji interesów przedsiębiorcy przez podmioty świadczące usługi prawne niesie ze sobą szereg korzyści.

Brak stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa niesie za sobą wiele zagrożeń. Mimo, iż świadomość przedsiębiorców w tym zakresie nieustannie rośnie, to jednak wielu z nich nie zdaje sobie sprawy o istnieniu wszystkich korzyści płynących z posiadania stałej obsługi prawnej firmy. Zapoznaj się z zaletami wynikającymi z posiadania stałej, profesjonalnej i kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstwa.

1. Oszczędność

Wielu przedsiębiorców nie korzysta na co dzień z profesjonalnych porad prawnych, nie konsultuje umów przed ich podpisaniem. Nierzadko powoduje to dla nich szereg negatywnych konsekwencji. Pomocy w kancelarii prawnej szukają dopiero w sytuacjach skrajnych, kiedy nie mają już innego wyjścia.

Źle podjęte decyzje mają dla nas często negatywne finansowo konsekwencje. W świadomości wielu osób wciąż pokutuje błędne przekonanie, że porady prawnika czy pomoc prawna są drogie, a korzystanie z nich to konieczność, ostateczność. Jak zapewne wielu przedsiębiorców uważasz, że Twojej firmy nie stać na stałą, profesjonalną obsługę prawną. Być może w sytuacjach wymagających wiedzy prawniczej próbujesz działać samodzielnie, instynktownie, posiłkując się wiedzą „specjalistów” z forum internetowego, informacjami z popularnej wyszukiwarki internetowej lub gotowymi wzorami dokumentów pobranymi z Sieci, które nijak mają się do stanu faktycznego Twojej sprawy? Być może zakładasz, że stała obsługa prawna zarezerwowana jest wyłącznie dla dużych podmiotów gospodarczych? Otóż, nic bardziej mylnego! W wielu krajach, zwłaszcza Europy Zachodniej, tzw. „prawnik na telefon”, to nic nadzwyczajnego. Sytuacja zupełnie normalna. Wbrew powszechnej opinii – koszt stałej obsługi prawnej jest zdecydowanie niższy w porównaniu ze zleceniami jednorazowymi, a najbardziej znaczącą zaletą dla przedsiębiorcy jest minimalizacja kosztów obsługi prawnej. Powierzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa podmiotowi zewnętrznemu świadczącemu profesjonalnie, kompleksowe usługi prawne za niewielką miesięczną opłatę abonamentową pozwala bowiem na uniknięcie konieczności zatrudnienia prawników albo udzielania doraźnie zleceń jednorazowych do prowadzenia konkretnej sprawy.

Zatrudnienie prawnika na etat wiąże się z wysokimi kosztami, a koszt godziny pracy profesjonalnego prawnika w ramach doraźnego zlecenia jednorazowego (szczególnie w sprawie skomplikowanej) nierzadko przewyższa miesięczną opłatę za stałą opiekę prawną Twojej firmy. Praktyka pokazuje, że wydatki na doraźne, jednorazowe konsultacje i czynności wymagające wiedzy prawniczej oraz straty ponoszone przez przedsiębiorców na skutek braku fachowej pomocy prawnej, wielokrotnie przekraczają koszt miesięcznej opłaty abonamentowej. Przedsiębiorcy próbują minimalizować wydatki na obsługę prawną przedsiębiorstwa, co w praktyce wywołuje wręcz odwrotny skutek. Doświadczenie pokazuje, że oszczędność przedsiębiorcy jest pozorna
i często jest pochłaniana przez koszty własnego, często błędnego działania. Czy nie warto zabezpieczyć swoich interesów jeszcze zanim wystąpi szkoda? Czy nie lepiej zapobiegać niż leczyć?

2. Szeroki zakres oferowanych czynności

Obsługa prawna przedsiębiorcy w ramach stałej współpracy pozwala na zaoferowanie klientowi możliwie najszerszego wachlarza czynności prawnych, takich jak: fachowe doradztwo z różnych dziedzin prawa, stałą obsługę telefoniczną, prowadzenie spraw sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych, zastępstwo procesowe przed sądami, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej, przygotowywanie pism przedsądowych, monitoring płatności, windykację należności, przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów handlowych, umów najmu, dzierżawy, leasingu, prowadzenie negocjacji z kontrahentami, obsługę postępowań w Krajowym Rejestrze Sądowym, spory reklamacyjne, odszkodowania i zadośćuczynienia przeciwko ubezpieczycielowi i inne.

Współpraca z kancelarią prawną w ramach stałego zlecenia i dostęp do zespołu prawników specjalizujących się i posiadających doświadczenia w różnych dziedzinach prawa powoduje, że przedsiębiorca może skorzystać z szeregu czynności i usług, których z reguły nie może zaproponować prawnik działający samodzielnie lub w niewielkim zespole. Doświadczenie pokazuje, że każdy prawnik najlepiej odnajduje się w jednej, wąskiej dziedzinie prawa, która jest wiodącą specjalnością w jego działalności prawnej. Korzystanie z kancelarii prawnej zatrudniającej wielu specjalistów pozwala zaoferować klientowi całe spektrum możliwości prawnych i gwarantuje, że sprawą zajmie się prawnik doskonale odnajdujący się w dziedzinie prawa, która dotyczy danej sprawy. Nie może ujść uwadze również fakt, że taka forma współpracy oszczędza również czas przedsiębiorcy.

Do grona osób prowadzących działalność gospodarczą należy wielu przedsiębiorców, którzy doraźnie szukają prawnika, specjalisty w danej dziedzinie, który podjąłby się prowadzenia sprawy. Tracą przy tym swój czas i pieniądze. Z reguły bowiem poniesiony przez przedsiębiorcę koszt takiego jednorazowego zlecenia będzie znacznie wyższy niż w ramach stałej obsługi prawnej, szczególnie jeśli zlecenie będzie udzielone krótko przed upływem terminu czynności, „na ostatnią chwilę”.

3. Spokojne prowadzenie firmy

Niewątpliwie zadbanie o stałą obsługę prawną przedsiębiorstwa oraz dostęp do zawodowych pełnomocników prawnych zapewniają przedsiębiorcy spokojne prowadzenie działalności gospodarczej.
W sytuacji kryzysowej zamiast działać nerwowo, chaotycznie, szukać doświadczonego w danej dziedzinie prawnika albo przeszukiwać zasoby Internetu w poszukiwaniu rozwiązania albo wzoru dokumentu – masz zapewnioną pełną kontrolę nad sytuacją prawną firmy. Świadomość, że sprawami prawnymi Twojego przedsiębiorstwa zajmują się profesjonaliści, jest bezcenna, a Ty możesz cieszyć się komfortem spokojnego prowadzenia interesów. Jeśli prowadzisz firmę – pozwól, by sprawami prawnymi zajęło się grono specjalistów. Minimalizuj ryzyko błędów i nie marnuj swojego cennego czasu na sprawy prawne, na których się nie znasz. Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Pozwól więc, by obsługą prawną zajęli się profesjonaliści, a swój oszczędzony czas poświęć na to, co powinieneś – maksymalizację zysku Twojej firmy.

4. Specjaliści z różnych dziedzin prawa

Prowadząc swój biznes należy pamiętać, że nie ma ludzi „od wszystkiego”. Niezależnie od tego w jakiej branży prowadzisz swój biznes, podobnie jest w branży prawniczej. Nawet zatrudnienie prawnika na etat nie daje przedsiębiorcy gwarancji, że jego interesy będą w pełni profesjonalnie zabezpieczone. Obecny rozwój różnych dziedzin prawa oraz obszerność i szybkość zmian regulacji prawnych powodują, że zatrudniony przez Ciebie prawnik nie będzie w stanie prawidłowo zareagować i doradzić w każdej kryzysowej sytuacji.
W sprawach spoza jego wiodącej dziedziny, z uwagi na brak doświadczenia, nie będzie w stanie szybko zaproponować i podjąć właściwych rozwiązań. Tylko stała obsługa prawna przedsiębiorcy zapewnia dostęp do prawników z różnych dziedzin prawa, gwarantując wachlarz specjalności na wypadek wystąpienia szeregu nieprzewidzianych zdarzeń.
Prowadzenie działalności gospodarczej obarczone jest ryzykiem różnego rodzaju błędów. Ryzyko to jest nieuniknione, jednak stały dostęp do zespołu prawników pozwoli na szybszą reakcję, aby uchronić Ciebie i Twoją firmę przed konsekwencjami prawnymi.

5. Równość stron

Doświadczenie i praktyka pokazują, że przedsiębiorca nieposiadający stałej obsługi prawnej stawie siebie nierzadko w gorszej sytuacji handlowej. Podmioty będące pod stałą obsługą prawną automatycznie stoją na wyższej pozycji nad podmiotem, który takowej ochrony nie posiada. Niewielkim kosztem zapewnij sobie przewagę w biznesie. Czy miałeś kiedyś wrażenie, że bez prawnika w niektórych sytuacjach biznesowych stoisz na gorszej pozycji, byłeś lekko zagubiony lub wręcz bezradny? Czy czułeś się niepewnie podpisując ważną umowę, nie mając jednak pewności, że rozumiesz wszystkie jej postanowienia i że są one dla Ciebie korzystne? Prowadząc działalność – rób to świadomie! Korzystanie ze stałej obsługi prawnej zapewnia w tym względzie przede wszystkim komfort psychiczny.

Zespół doświadczonych prawników zaopiniuje umowy handlowe, wskaże możliwe zagrożenia, zaproponuje zmiany, ułatwi poruszanie się w gąszczu skomplikowanych przepisów prawa i zrozumienie postanowień umownych, z reguły pisanych przecież przez prawników. Mając stałą obsługę – wiesz, co podpisujesz! Stała obsługa prawna to eliminowanie na bieżąco problemów, wyszukiwanie rozwiązań, które o ile możliwe i korzystne – zostały przez Twojego kontrahenta przemyślane oraz minimalizowanie ryzyka popełnienia błędu.

6. Znajomość specyfiki firmy

Prowadząc przedsiębiorstwo i korzystając z doraźnej obsługi prawnej nigdy nie otrzymasz gwarancji, że sprawa zostanie załatwiona zgodnie z polityką Twojego przedsiębiorstwa. Znajomość specyfiki przedsiębiorstwa i zwyczajów w branży znacząco wpływają na jakość świadczonych usług prawnych. Stała współpraca z profesjonalną kancelarią pozwala na szczegółowe i pełne zapoznanie się ze sprawami prowadzonymi przez przedsiębiorstwo. Przekłada się to na możliwość wyboru najbardziej efektywnego sposobu działania, wybór najskuteczniejszego i najtańszego dla Ciebie rozwiązania, a tym samym najbardziej kompleksowo zabezpieczając Twoje interesy. Kancelaria prawna, która stale świadczy obsługę prawną przedsiębiorcy i jest „wprowadzona” w sytuację prawną firmy, ma zapewnione szersze możliwości działania oraz przewagę czasową nad prawnikiem, który świadczy pomoc prawną w ramach jednorazowego zlecenia. Zapoznania się z nierzadko wielowątkową sprawą przedsiębiorcy, może zająć prawnikowi działającemu w ramach doraźnego zlecenia nawet kilka dni. W sprawach gospodarczych często liczą się nie dni, a godziny. Czas to pieniądz! Pomoc prawna udzielona przez prawnika nieznającego sprawy może być zwyczajnie spóźniona. Przedsiębiorca działający profesjonalnie nie może sobie na taką sytuację pozwolić. Korzyścią stałej obsługi prawnej jest niezwłoczne konsultowanie bieżących spraw klienta, stałe monitorowanie procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie, a przede wszystkim uwzględnienie całości spraw i specyfiki danej firmy. Przewagą stałej współpracy nad doraźnymi zleceniami jednorazowymi jest również możliwość zaspokojenia indywidualnych wymagań klienta we wszystkich aspektach prawnych i potrzeb wynikających ze specyfiki każdego środowiska biznesowego. Kancelaria która Cię „zna” – zapewni lepszą obsługę prawną Twojego przedsiębiorstwa.

7. Szybkość działania

Znajomość specyfiki firmy przekłada się na efektywniejszą współpracę i szybkość podejmowanych działań prawnych. Zespół prawników znających specyfikę firmy i zwyczaje w branży działa skuteczniej, a klient otrzymuje szybszą reakcję na pojawiające się zagadnienia natury prawnej. Szerokie zaplecze specjalistów z różnych dziedzin prawa pozwala na szybkie udzielenie właściwej porady prawnej. Pamiętaj, że przepisy prawa stale się zmieniają, co powoduje, że prawo staje się coraz mniej zrozumiałe i czytelne dla nieprofesjonalisty. Nierzadko nawet profesjonalnemu prawnikowi, ale specjalizującemu się w innej dziedzinie prawa, trudno jest odnaleźć się w Twojej sprawie i musi poświęcić więcej czasu, żeby prawidłowo zaproponować właściwe rozwiązania i właściwie ją poprowadzić. Przekłada się to, co oczywiste, również na koszty prowadzenia sprawy, które przecież, jak każdy przedsiębiorca, chciałbyś przecież zminimalizować.

8. Priorytetowe traktowanie zleceń stałych klientów

Umowa o stałej współpracy ma jeszcze jedną zaletę. Klient, którego z kancelarią łączy umowa o stałej współpracy, jest traktowany przez kancelarię priorytetowo i ma gwarancję udzielenia pomocy nawet w sytuacjach nagłych. Znalezienie prawnika w awaryjnej sytuacji w ramach doraźnego zlecenia jest mocno utrudnione lub wręcz niemożliwe. Nieznający sprawy prawnik działający w ramach jednorazowego zlecenia, musi często poświęcić sporo czasu na zapoznanie się ze sprawą. Nierzadko odbywa się to z uszczerbkiem dla przedsiębiorcy, dla którego szybkość działania jest z reguły kwestią priorytetową. Zaletą posiadanie stałej obsługi prawnej jest natychmiastowe reagowanie na pojawiające się w działalności gospodarczej sytuacje kryzysowe i minimalizowanie błędów i strat. Stały klient jest obsługiwany szybciej, niż klient z doraźnym zleceniem. Jedynie na marginesie należy dodać, że stali klienci są na bieżąco informowani o zmianach w przepisach prawa, istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Powyżej przedstawiono zaledwie kilka z szeregu zalet posiadania stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa. Korzyści, jakie daje zawarcie umowy na stałą obsługę prawną jest wiele. Optymalizacja kosztów, powierzenie kwestii prawnych firmy w ręce prawników o odpowiednim doświadczeniu zawodowym i kwalifikacjach, szybkość i łatwość kontaktu z kancelarią, krótki czas realizacji zleceń, a przede wszystkim znajomość specyfiki firmy, jej problemów i spraw wewnętrznych wpływających na jakość świadczonych usług to tylko niektóre z atutów stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa. Brak gwarancji ochrony prawnej zwiększa ryzyko w każdym aspekcie działania przedsiębiorstwa. Świadomy przedsiębiorca winien rozważyć, czy zamiast kosztownych jednorazowych zleceń nie warto, za minimalną opłatą, zapewnić sobie spokoju, a swojej firmie profesjonalnej, stałej obsługi prawnej.

Stała współpraca zapewnia przedsiębiorcy nieprzerwaną, kompleksową i priorytetową pomoc prawną oraz spokój związany z brakiem konieczności szukania prawnika w sprawach nagłych. W ramach jednej umowy, jednej opłaty, jesteśmy w stanie zapewnić ochronę całego spektrum działań, zarówno wewnątrz firmy, jak i podmiotów zewnętrznych. Upowszechniamy kontakt z prawnikiem i pokazujemy, że dostęp do usług prawniczych wcale nie musi być drogi. Outsourcing prawny oszczędza Twój czas i pieniądze. Chroń swoje przedsiębiorstwo. Pozwól, by obsługą prawną Twojej firmy zajęli się profesjonaliści.

Categories: Bez kategorii
to-top